Specjalista ds. zadań w projekcie Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista ds. zadań – 11 osób

w projekcie Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Głównym  celem  projektu  jest  rozbudowanie  istniejącej  obecnie bazy zadań egzaminacyjnych poprzez  stworzenie  nowych  zadań  na  egzamin  potwierdzający kwalifikacje  w  zawodzie  z zaangażowaniem pracodawców, którzy uczestniczyć będą w każdym etapie procesu, tj. autorstwa, recenzowania oraz egzaminowania. Projektu będzie  realizowany w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 stycznia 2019 r.  Więcej informacji o projekcie znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Poniższy opis dotyczy każdego z 11 stanowisk

Przewidywany okres zatrudnienia: od 22 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu

Forma pracy: telepraca
Pracownikowi będzie przysługiwał coroczny ekwiwalent za użytkowanie sprzętu komputerowego, internetu i telefonu.

Zakres obowiązków:
Specjalista ds. zadań odpowiada za zapewnienie jakości tworzonych zadań poprzez:
 1. dobór autorów oraz recenzentów merytorycznych i pomiarowych, w tym przedstawicieli pracodawcy, dla 8 - 17 kwalifikacji zawodowych (lista i podział kwalifikacji dla poszczególnych stanowisk znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, jednocześnie zastrzega się, że przydział kwalifikacji może ulec zmianie)
 2. opiekę merytoryczną nad pracami ok. 30 autorów i recenzentów
 3. recenzowanie zadań pod względem zgodności z metodologią tworzenia zadań
 4. przygotowanie i  przeprowadzenie  próbnego  zastosowania  testu  pisemnego  poprzez  przygotowanie  materiałów   do  próbnego  zastosowania  wg  procedury  przyjętej w  projekcie
 5. współpracę ze specjalistą ds. próbnego zastosowania
 6. dobór uczestników i prowadzenie / nadzór merytoryczny nad przebiegiem spotkań wartościujących (harmonogram będzie uzależniony od terminów wykonania zadań przez autorów), dobór merytoryczny materiałów dla uczestników spotkań
 7. ścisłą współpracę ze specjalistą ds. obszaru w zakresie wykonywanych zadań

Specjalista ds. zadań odpowiedzialny będzie za zachowanie procedur tajności, a także zobowiązany do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy lub mogącej budzić wątpliwości co do zachowania tajności wypracowanych dokumentów.

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe
 2. znajomość zasad przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 3. znajomość podstaw pomiaru dydaktycznego
 4. znajomość metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 5. doświadczenie w tworzeniu lub nadzorowaniu opracowywania zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 6. doświadczenie w pracy w projektach edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 7. biegła obsługa komputera, w tym pracy na platformach internetowych
 8. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 • posiadane wykształcenie
 • w  przypadku  kandydata będącego  cudzoziemcem – znajomość  języka  polskiego poświadczona  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia 7 października  1999  r.  o języku polskim (Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224, ze zm.)
 • posiadanego przygotowania z zakresu pomiaru dydaktycznego
 • posiadanego  doświadczenia  w  tworzeniu  lub  nadzorowaniu  opracowywania  zadań  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • posiadanie wymaganego doświadczenia związanego z pracą w projektach edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów naboru na stanowisko specjalisty ds. zadań w projekcie Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
 • oświadczenie kandydata na pracownika projektu o łącznym zaangażowaniu zawodowym – Załącznik nr 3

Oferta oraz dokumenty dołączone do oferty powinny być podpisane przez kandydata.
Ofertę należy złożyć: osobiście albo za pośrednictwem poczty, albo elektronicznie na adres sekretariat@cke.edu.pl w terminie do 15.06. 2016 r. do godz. 16.00.

Ofertę złożoną do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, pok. 405, tel. (22) 53 66 500, osobiście albo za pośrednictwem poczty, należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty nr (...) ds. zadań”*.

* Należy wpisać zgodnie z wybranymi kwalifikacjami z załącznika nr 2 - możliwe jest złożenie aplikacji na więcej niż jedno stanowisko - do wyboru lub zatrudnienie w maksymalnym łącznym wymiarze 1 etatu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych dobrowolnie w celu przeprowadzenia naboru jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załączniki:
Załącznik nr 1 (105kB) pdf Opis projektu
Załącznik nr 2 (104kB) pdf Specjaliści ds. zadań - wykaz kwalifikacji
Załącznik nr 3 (119kB) word Oświadczenie
Załącznik nr 4 (203kB) pdf Ramowy harmonogram spotkań

Wytworzył: Aleksandra Łabuś (8 czerwca 2016)
Opublikował: Aleksandra Łabuś (8 czerwca 2016, 14:47:47)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łabuś (9 czerwca 2016, 08:20:41)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1977

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij